Prohlášení společnosti HpH spol.s r.o. k situaci v souvislosti šíření koronaviru

Vážení zákazníci,

z důvodu šíření koronaviru (COVID-19) dochází k omezování pohybu osob i zboží ve stále více zemích.

Vzhledem k rostoucím obavám zákazníků i zaměstnanců společnosti považujeme za vhodné učinit následující prohlášení k opatřením, která společnost podniká.


Společnost HpH spol. s r.o. sleduje vydávaná Usnesení a dodržuje doporučení veřejných institucí i samotné světové zdravotnické organizace (WHO). 
S okamžitou platností ve firmě zavádíme preventivní bezpečnostní opatření, abychom zachovali v běhu nejen vývojové, servisní a výrobní práce, ale především ochránili zdraví a bezpečí našich zaměstnanců a Vás, našich zákazníků:

Zavádíme plány na zachování vývoje, servisů a výroby, které zahrnují zdravotní a bezpečnostní kontroly, a to tak, abychom udrželi naše zaměstnance, dodavatele i zákazníky zdravé a v bezpečí.
Ačkoliv může mít současná situace vliv na dodací termíny, můžeme v tomto okamžiku prohlásit, že vývoj, projektové práce i výroba je prozatím zachována a díky nasazení našich zaměstnanců jsme schopni  kvalitu dodávek i nadále udržet na vysoké úrovni.
V současné době proto neočekáváme, že by mělo dojít k zásadnímu omezení dodávek a služeb.

Situace se však neustále vyvíjí, takže pokud by mělo dojít k tomu, že bude mít situace negativní vliv na naše dodávky a služby, budeme usilovat o to, abychom Vám dali včas vědět.

Ve spolupráci s našimi zaměstnanci a dodavateli budeme i nadále zavádět patřičná preventivní opatření a pracovat na tom, abychom byli připraveni a udrželi pro Vás úroveň kvality a služeb.

Více informací o koronaviru a odpovědi na související otázky naleznete na stránce světové zdravotnické organizace (WHO): – https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses

Budete-li mít nějaké dotazy, obracejte se, prosím, na naše zákaznické oddělení, které je Vám k dispozici na E-mailové adrese Info@hph.cz


 
S přátelským pozdravem a přáním pěkného nacházejícího jara za HpH Jaroslav Potměšil