OVERVIEW OF AIRWORTHINESS DIRECTIVES (AD) AND SERVICE BULLETINS (SB)

VSO 10 GRADIENT

AD No.:issued

SB No.: issued

Subject:

Eligibility:

URGENCY:

TECH. INFO

Kontrola spodního závěsu směrového kormidla na kýlu VSO10.112-03 na výskyt trhlin.


Stabilizers – Vertical Stabilizer / Lower Rudder Hinge – Inspection

všech výrobních čísel

Do náletu 20 hod od oznámení, nejpozději však do 15.6.2014.

Výměna spojovacího kování VOP VSO10-325 za kování VSO10-325/1

všech výrobních čísel

14.3.2014

Kontrola spojovacího kování VOP VSO10-325 na výskyt trhlin

všech výrobních čísel

před příštím provozem

N/A

Změna způsobu montáže křídel a zajištění spojek řízení

všech výrobních čísel na přání

N/A

Doplnění intervalů prohlídek vybavení, uvedení polohy těžiště prázdného kluzáku a změna postupů pro provádění prohlídek po 500 h.

všech výrobních čísel

po obdržení

N/A

Zástavba radiostanice ATR 600

všech výrobních čísel na přání

na přání

N/A

Prodloužení životnosti na 3500 letových hodin

všech výrobních čísel

N/A

Zástavba radiostanice Microair 760

všech výrobních čísel na přání

na přání

N/A

Standardní postup pro výměnu zadní části trupu

všech výrobních čísel

N/A

Změna lhůt periodických prohlídek

všech výrobních čísel

po obdržení

N/A

Nové provedení zádové opěrky

všech výrobních čísel na přání

na přání

N/A

Prodloužení životnosti na 2500 letových hodin bez časového omezení

všech výrobních čísel

ihned

N/A

Uvolňování zátek u zadního závěsu podvozku

všech výrobních čísel

N/A

Změna přístrojového vybavení a možnost montáže el. variometru

všech výrobních čísel

N/A

Prodloužení životnosti na 2000 letových hodin a 20 let

všech výrobních čísel

N/A

Změna zajištění rychlospojek řízení křidélek a brzdících klapek

všech výrobních čísel

ihned

N/A

Seřízení výchylek křidélek a montáž dorazu

všech kluzáků do v.č. 150083

Opatření dle bodu 3.1 ihned
Opatření dle bodu 3.2 do
31.5.1991

N/A

Změna lhůt periodických prohlídek

všech kluzáků do v.č.150137 včetně

N/A

Lom ramena předlohy ovládání závěsů vlečného lana.

všech výrobních čísel

v prohlídce po prvních
1000 h

N/A

Uvolňování přepážky č.10 při přistání se zasunutým
podvozkem

všech výrobních čísel 

trvale

N/A

Trhliny dolní výztuhy stabilizátoru

všech výrobních čísel

Opatření dle bodu 3.1 do
21.2.1986
Opatření dle bodu 3.2
průběžně

N/A

Úprava předního závěsu vlečného lana

v.?.150001 - 150033

do 31.10.1982

N/A

Změna postupů pro ovládání podvozku a brzdících klapek při přistání do terénu.

všech výrobních čísel